Skal serviceniveauet forhøjes?

Konservative siger nej fordi centrale velfærdsområder i Dragør er pressede. Venstre, Socialdemokraterne, Liste T og Alternativet har meldt klart ud at de siger ja. De vil gerne øge udgifterne.

Flygtninge politik er blevet et helt nyt emne for kommunerne når den kommunale velfærd skal tilrettelægges. Også i Dragør er vi på øvebane og forsøger at lægge en politik. Vi har tidligere uden problemer kunne håndtere og integrere de flygtninge Dragør har modtaget, men i år og de kommende år er vi udfordret. Derfor må hvert parti lægge kursen for, hvad de syntes Dragørs integrations og flygtninge politik skal indeholde.

Hvor mange taler vi om?

I 2018 har forvaltningen anslået, at der vil være i alt 402 flygtninge i Dragør, som Dragør kommune har et forsørgelsesgrundlag for. Det være sig de løbende flygtninge der kommer plus en gennemsnitsberegning for familiesammenføringer. Får ingen familiesammenføring har vi ansvaret for 276 flygtninge. Kommunens lovgivningsmæssige forpligtigelse er at stille bolig til rådighed, integrationsydelse, et integrationsprogram i form af danskundervisning, uddannelse eller job, ligesom børn skal have daginstitution eller skoletilbud. Kommunens udgifter forventes at udgøre kr. 36 millioner i 2018 hvoraf staten dækker kr. 16 millioner, så kommunens reelle udgift er ca kr. 20 millioner.

Konservatives flygtningepolitik i Dragør

Vi har meldt ud på såvel udvalgsmøder, på kommunalbestyrelsesmøder og i diverse debatter at vi i Dragør skal leve op til vores forpligtigelse. Det gør vi bl.a. ved etablering af boligpavillon som er den billigste løsning for Dragørs skatte borgere på både den korte som lange bane. Vi har fået taget godt imod børnene i skolerne og vi har fået sikret, at Venligboerne kan låne Krudthuset en gang ugentligt som forening.

Det er vores opfattelse, at når vi mellem partierne drøfter flygtningeområdet er de fleste partier i Dragør klar til at lade den kommunale pengekasse stå åben. Så skal vi bare yde og bevilge uden hensyntagen til at de meget svære prioriteringer vi ellers laver i Dragør hver eneste måned. Fra Konservativ side har vi meldt ud, at vi skal overholde lovgivningens krav, men det kommunale serviceniveau over for flygtninge skal ikke forhøjes. Udgiftsniveau skal alene svare til det loven tilsiger vi skal.. Når vi hvert eneste år ved budgetvedtagelserne foretager prioriteringer mellem de mange kommunale områder og er nødsaget til at lave besparelser, kan vi ikke blot hæve serviceniveauet. Hvis der reelt er penge at bruge er der andre områder vi gennem tiden har skåret på, som vi ønsker at prioritere, som fx rengøring til ældre, bad efter behov, styrkelse af 0-6 års området med flere voksne, flere penge til kulturen og turismeindsatsen.

Regeringens ansvar

Konservative i Dragør presser på for at regeringen skal tage ansvar for flygtningeindsatsen. En så massiv og stor opgave som vi ser i disse år kan ikke løftes i kommunerne. Venstre regeringen er desværre helt afvisende og har meldt ud, at kommunerne må finde løsningerne selv. Samtidig tager regeringen en del af vores kommunale skattekroner i et omprioriteringsbidrag, så vi hvert år må foretage ekstra besparelser. Med den politik regeringen fører på dette område kan vi ikke løfte opgaverne i kommunerne og derfor melder Konservative klart ud, at vi kun kan anvende de penge lovgivningen tilsiger til flygtninge.

Fælles lokaler

Det store politiske tema lige nu er, om kommunen skal bruge ekstra penge til etablering af fælles lokaler til flygtninge. Vi har sagt nej. Venstre, Socialdemokraterne, Liste T og Alternativet har meldt klart ud at de siger ja. De vil gerne øge udgifterne. Når vi siger nej er det med udgangspunkt i at det er et merforbrug i forhold til lovgivningens krav. At vi med det høje antal flygtninge vi modtager er nødsaget til at fastlægge serviceniveauet mens vi kan. Hvis vi forhøjer nu vil udgiften stige år for år, da ingen politikere vil turde rulle eventuelle besparelser ud over dette område.

Et fremtrædende Venstre medlem har på baggrund af Konservative udmeldinger tilkendegivet at vi har et forkert menneskesyn. Det må stå for hans egen regning, men vi vil gerne advare imod, at partierne i Dragør tager patent på det rigtige menneskesyn, når vi skal prioritere de kommunale budgetter. En sådan vej er meget farlig for den demokratiske debat og vil sjældent fremme en saglig og sober debat som er vigtigt på både dette område og andre områder.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe