Sammenlægning eller ej?

De Konservative i Dragør har længe arbejdet for at Dragør skal fortsætte som en selvstændig kommune, med den forudsætning at der politisk tages de beslutninger der er nødvendige for at der kommer styr på økonomien. Der er regnskabsmæssigt stadig meget som skal indhentes, så det er på forhånd givet at det vil koste noget at nå dette mål.

Problemet er bare at så længe de fleste partier i Dragør lider af handlingslammelse, så kommer vi ikke ud af ”dødsspiralen”. Vi er på det borgerlige Dragørs vegne særligt bekymrede over at Venstre ikke går i den samme retning som Konservative, men i stedet følger Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Hvad er mulighederne dags dato?

 1. Dragør fortsætter det forpligtende samarbejde med Tårnby.
  1. Dragør genopretter økonomien, og kan enten vælge at fortsætte som selvstændig kommune, eller enes om sammenlægning med Tårnby.
  2. Dragør går konkurs og sættes under administration, eller tvinges til sammenlægning med Tårnby.
 1. Dragør og Tårnby enes om frivillig sammenlægning.
 2. Dragør og Tårnby tvinges til sammenlægning af Indenrigsministeren (efter 1.1).

Den nye lokalliste som opstod i sidste uge; Amagerlisten, har alene til formål at sammenlægge Dragør og Tårnby kommuner – således ikke hele Amager, hvad navnet ellers antyder.
Listen er stiftet af to dragørborgere med henvisning til den dårlige økonomiske situation som Dragør længe har befundet sig i, og at vi nu står overfor skolenedlæggelser, lukning af institutioner, og salg af kommunale ejendomme. Listen mener at alle problemer vil blive løst til Dragørs fordel ved en sammenlægning.  Det bygger sig altså på det synspunkt at Dragør ikke kan klare sig i fremtiden som selvstændig kommune, og hvis Dragør og Tårnby bliver sammenlagt, så kommer Dragør kvit og frit ud af krisen, og så bliver det hele straks meget bedre.

Hvad vil der ske i tilfælde af sammenlægning?  

Her er mine bud:

 • Der er penge at spare administrativt hvis der kun er et rådhus, forudsat at Tårnby Rådhus ikke skal udbygges, og at der sker en betydelig personalereduktion. Det vil også betyde at  alle dragørborgere skal til Tårnby for at komme på rådhuset.
 • Der vil ikke nødvendigvis komme en ny svømmehal eller bedre sportsfaciliteter i Dragør.
 • Der vil ikke få lov at være fire to-sporede skoler i Dragør.
 • Der vil ikke nødvendigvis komme bedre busforbindelser til Dragør og Søvang – i hvert fald ikke på tårnbyborgernes bekostning.
 • Det ville blive det politiske flertal i den nye kommune som vil bestemme hvad der skal ske med Dragørs lokalområder. F.eks. ville nogen kunne foreslå at der skulle bygges boliger på Grushullerne i Dragør Nord.

Men ville det løse alle problemer for Dragør at smide tøjlerne nu, og bede om at blive sammenlagt med Tårnby, som ikke har de samme økonomiske og ledelsesmæssige problemer som Dragør, og som ifølge deres borgmester ikke ser nogen fordele ved en sammenlægning?

Tårnby vil altså ikke ”eje” Dragør, i hvert fald ikke så længe Dragør er et dårligt parti. Så uanset hvad der sker i fremtiden, så skal alle kræfter sættes ind på genopretning af Dragør, og når det først er gjort, så er der ikke længere noget incitament for at tale om sammenlægning.

De Konservative ser i øvrigt frem til De Radikales debataften om sammenlægning eller ej på Dragør Fort den 1. februar, og vil hermed gerne rose initiativet.
Vi håber på at der kommer en god og nuanceret debat om emnet.

Med venlig hilsen

Uffe Jacobsen
Formand