Reformiver – men uden sammenhængskraft

Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti har nu i fællesskab besluttet, at der skal gennemføres reformer med lynets hast. Konservative er ikke imod reformer, men reformer skal laves under forudsætning af, at vi skaber bedre økonomi og/eller bedre kvalitet. Det er ikke tilfældet i flertallets univers.

Hvad er besluttet

Juni 2010 blev vi sammen med Socialdemokraterne, Venstre og DF enige om, at sætte 2 skoler i offentligt udbud. Konservative fastholdt, at vi bør få afprøvet salgspriser og have konkrete købstilbud før end vi kaster os ud i skolelukninger og tilbygning på de sidste 2 skoler i byen.
Efter Borgmesteren egenhændigt ikke gennemførte sagen om offentlig udbud og blev tildelt en næse af et flertal i kommunalbestyrelsen har Venstre og DF haft travlt med, at redde situationen.

Selvom ingen kender den reelle økonomi for salg af to skoler, så laver flertallet glædeligt om på hele strukturen ved at skabe fælles ledelse og fælles bestyrelse for de tilbageblevne skoler.

Faglighed har ingen interesse

Beslutningen er taget uden at det er belyst om der er pædagogiske, faglige eller styringsmæssige fordele ved denne beslutning. Men værre er, at flertallet slet ikke ønsker dette belyst, men italesætter forandringen som en mindre administrativ ændring. Hvad vil flertallet gøre, hvis det viser sig, at der ikke er økonomisk dækning for deres plan. Hvis vi ender på 3 skoler i Dragør eller en helt tredje skolestruktur.

Institutionerne gambles der med

Samtidig med ændringerne på skoleområdet har flertallet valgt at ændre på hele institutionstrukturen. De har valgt at flytte rundt på børnene på fritidshjem, indføre nye ledelsesformer, lukke nogle institutioner. Dette uden at vide, om den nye institutionsstruktur fremadrettet matcher skolestrukturen.

Bekymring og hvad vil Konservative

Konservative er bekymret for de beslutninger der træffes på et ikke oplyst grundlag. Vi er bekymret for flertallets beslutning om at ændre på hele institutionsområdet og skoleområdet, uden at kende økonomien, hvilket kan medføre, at flertallet må ændre kurs senere og lave det hele om igen.

Konservative vil ikke være med at bringe børn og personale ud i usikkerhed. Dårlige arbejdsforhold og dårligt miljø for børnene.

Konservative har fra start af fastholdt, at vi gerne ser en tilpasning af institutionerne og skolerne i Dragør. Men vi mener, at det bør ske i den rigtige rækkefølge. Det er, at vi først får indhentet købstilbud på skolerne. Når vi ved hvor mange penge vi har at lave skolestruktur for besluttes denne og når vi kender skolestrukturen, beslutter vi en daginstitutionsstruktur.
Mød op på kommunalbestyrelsens møde den 27. Januar kl. 19.30 og hør debatten om børnenes vilkår i Dragør.
Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Medlem af kommunalbestyrelsen,
Konservative