Ny udvikling på den gamle værftsgrund

Konservative ønsker ny udvikling i havnens vestlige byggefelt

I denne måned tager kommunalbestyrelsen stilling til, hvordan det vestlige byggefelt skal udvikles.

Vi har gennem det sidste år, behandlet sagerne om det østlige byggefelt, hvor det er besluttet at lave en ny erhvervsudvikling med flytning af Cafe Espersen og Dragør Bådeværft. Hidtil har det i kommunalbestyrelsen været hensigten, at etablere erhvervsvirksomheder på området, hvor bådeværftet i dag ligger, ligesom der netop har været forelagt en sag om etablering af et hotel.

Fakta om arealet

Arealet hvor bådeværftet i dag er beliggende udgør 2200 m2. Ved udviklingen af det østlige byggefelt har det vist sig, at de indtægter kommunen kan få i leje er små og ikke gør en forskel i den kommunale økonomi, samtidig med, at arealet ligger centralt på Dragør havn.

Vi vil beholde området til gavn for borgerne

I den Konservative byrådsgruppe og vælgerforening, har vi gennem længere tid drøftet arealets anvendelse. Vi har været i kontakt med flere kommuner om deres havneudvikling og er særligt inspireret af Gillelejes udvikling, med deres projekt om Kulturhavn Gilleleje.

Vi har besluttet at arbejde målrettet på at bibeholde arealet på kommunale hænder og med en udvikling til gavn for Dragørs borgere. Et areal som dette, vil være oplagt at bibeholde til en kombination, af dels areal til værksteder til foreningerne på havnen som er efterspurgte og dels etablering af forsamlingshus/kulturhus til Dragørs borgere. Et hus der kan indeholde mange funktioner som fx restaurant, mødelokaler til foreningslivet, lokaler til kulturelle og musiske arrangementer, Turistinformation, måske biblioteksvirksomhed, biograf, musikskole og meget mere. Med andre ord, et hus der er borgernes hus, med fokus på samvær, kultur og arrangementer.

Gilleleje Kulturhavn, har i dag et hus med mange af ovenstående funktioner og som er blevet byens og havnes samlingspunkt, for en lang række af arrangementer. Et sådan hus med mange funktioner vil spille fint ind i havnepladsen, hvor der over store dele af året er forskellige arrangementer.

Du skal være med til at lave den færdige plan

Vi har ikke en færdig plan for indholdet i et fælles kulturhus. Det mener vi skal skabes i et samarbejde mellem kommunen, kulturlivet i Dragør, foreningerne på havnen, Dragør Erhverv og Dragørs forskellige institutioner. Lad os få en fælles drøftelse af, hvad behovet er, ønsker for fremtiden og lad os sætte det ind i den samlede havneudvikling. Herefter kan kommunalbestyrelsen vedtage skitseprojektet der kan danne grundlag for finansiering og derefter etablering.

Vi forestiller os, at et nyt hus bygges, så det i høj grad afspejler, at der tidligere har været bådeværft på grunden og dermed falder naturligt ind i havnen og samtidig viser historien.

På By, Plan og Erhvervsudvalget i sidste uge, blev en proces der ligger tæt op af Konservatives forslag vedtaget. Vi glæder os til at sætte fuld fart på dette projekt i samarbejde med borgerne.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Jerrik Walløe
Den Konservative Byrådsgruppe