Når det trækker op til storm, hvem skal så styre skibet?

Kommunalvalget den 15. november er det vigtigste valg i Dragør i mange, mange år. Der er nemlig brug for en sikker hånd og styr på økonomien, hvis kommunens selvstændighed skal bevares.

Rinhart smed tøjlerne

Gennem mange år har forskellige politikere skaltet og valtet med Dragørs økonomi efter forgodtbefindende. Værst var det under de otte lange år med Liste T og Birgitte Rinhart i spidsen. Da Birgitte Rinhart måtte smide tøjlerne havde Dragør kommune et underskud på mere end 30 mio. kr. kassebeholdningen gik i rødt og Dragør havnede på Indenrigsministeriets observationsliste over dårlig kommuner.

Fire år efter er situationen vendt. Sidste år havde kommunen et overskud på godt 11 mio. kr. og kassebeholdningen målt over 365 dage er nu oppe på over 50 mio. kr. Men en ting er sikkert: Havde økonomien set sådan ud i 2004 som den gjorde i 2002, så havde Dragør kommune ikke fået lov til at bevare sin selvstændighed, nu hvor den nye kommunalstruktur står for døren.

Brændende platform

Men selv om økonomien er i klar bedring, og vi oven i købet har kunnet gennemføre de første skattelettelser i mange år, så er det vigtigt at huske på, at Dragørs økonomi hviler på et meget skrøbeligt fundament. For den 1. januar 2007 skifter det kommunale landskab karakter. En lang række kommuner lægges sammen, og pludselig vil Dragør kommune være landets næstmindste kommune. Samtidig bliver vi pålagt flere nye opgaver, og kommunernes økonomi vil ændre sig, og formentlig i en retning, der ikke tilgodeser kommuner med en størrelse på 13.000 indbyggere!

Vi kender ikke alle forudsætninger for Dragørs økonomi de kommende år. Men en ting er sikkert: Det bliver garanteret ikke lettere. Så selv om Dragørs økonomi i øjeblikket ser sund og god ud, så hviler vi på en brændende platform. Vi kender i dag ikke i enkeltheder og størrelsen på de udfordringer, vi står overfor. I den situation er der kun én ting at gøre. Den linie, der er lagt af det nuværende flertal, skal fortsætte. Dragør har først og fremmest brug for ro og stabilitet.

Dragørs selvstændighed på spil

Ved at udnytte en dispensationsmulighed i den nye kommunalreform – den såkaldte kattelem – har Dragør kommune valgt at bevare sin selvstændighed. Men forudsætningen for at denne selvstændighed skal bevares i mere end en kort årrække er, at der bliver skabt ro om Dragørs økonomi, at der fortsat er overskud på kommunens drift, og at den langfristede gæld nedbringes. Hvis ikke dette sker, ja så bliver kattelemmen forvandlet til en musefælde.

Det nuværende flertal med undertegnede i spidsen har vist, at vi kan levere varen. De seneste fire år er Dragørs økonomi forbedret, der er overskud på driften, og kassebeholdningen er vokset.

Dragør har ikke brug for politikere, der ikke kan finde ud af, hvilket parti, de tilhører, og Dragør har ikke brug for politikere, der ikke kan kende forskel på plus og minus. Situationen er alt for alvorlig til at gamble med noget vi ikke kender omfanget af. Derfor har Dragør brug for en stærk og stabil ledelse!

Når De står i stemmeboksen den 15. november, så stil Dem selv dette spørgsmål: Hvis det trækker op til storm og skibet kommer ind i klippefyldt farvand, hvem vil De så sætte til at styre skibet? Den uprøvede kadet, den ustabile matros eller den erfarne og stedkendte kaptajn?

Dragør har brug for en sikker hånd, der kan styre os gennem usikkert farvand. I modsat fald risikerer vi at sætte Dragørs selvstændighed over styr.
Husk det, når krydset sættes den 15. november. Gode resultater der tæller.

Min anbefaling er et kryds på liste C og gerne personlig på en af vore 19 gode kandidater.

Med venlig hilsen

Asger Larsen, borgmester,
Konservative