Liberalt vs. godt for borgerne

På det seneste Byplanudvalgsmøde under Kommunalbestyrelsen, var én meget vigtig og en del mindre vigtige sager på dagsordenen. Her kun et udpluk:

2 nye supermarkeder

Den absolut vigtigste er faktisk hele to ansøgninger om nye supermarkeder i Dragør. Rema1000 vil bebygge Møbelgården grunden, og Kiwi vil bebygge Møllevej 14, hvor der engang var tømmerhandel. Forvaltningen mener, der er mange problematiske forhold ved Rema projektet, og Konservative er enige heri.

Det vigtigste problem, om nye, store supermarkeder vil betyde at en, måske to butikker lukker, ved vi på nuværende tidspunkt ikke noget om. Heldigvis vedtog et flertal (COT) på Konservatives forslag, at der først bestilles en detailhandelsanalyse.

Sandheden er, at kommer der to nye, store butikker i Dragør, vil konsekvensen nok være, at to andre butikker lukker. Bliver det på Kongevejen, uddør vores handelscentrum, og bliver det på Sydstranden får flere tusinde husstande længere til en butik.

Det er Konservatives holdning, at konkurrence er godt, men det må ikke være på bekostning af byens borgere.

Borgernes behov

En anden sag var Sejlklubbens ønske om at udvide terrassen i et område mod nord, fordi den nuværende er for lille ved store arrangementer. Høringssvarene var positive, og det kommer ikke til at genere nogen.

Til stor overraskelse stemte de liberale partier imod borgernes ønske, men vi andre godkendte det nu alligevel.

Borgernes kamp mod kriminaliteten

Alle områder i Dragør oplever desværre jævnligt indbrud. Særligt udsat er Maglebylund i vinterhalvåret. Områder er specielt derved, at når biler kører ind fra Kirkevej, skal de ud samme vej på grund af Lundestien.

Derfor har Maglebylund bedt om at kunne afspærre for biler om vinteren, hvilket mange andre haveforeninger også gør. Cyklende og gående vil forsat kunne komme igennem, og det vil altså ikke genere nogen. Det blev nedstemt, blandet andet af de liberale partier.

Forinden fik Maglebylund lov til et forsøg med plastbump på de smalle veje, og her stemte det ene liberale parti imod.

Politik er ofte en afvejning af godt og ondt

Mange sager er soleklare, men ofte må man i politik afveje forskellige ønsker mod hinanden. Lokalpolitik handler mest om borgernes behov, og er langt fra teoretiske eller principielle. Det Konservative Folkeparti i Dragør vil fortsat bestræbe sig på at gøre, hvad der er bedst for borgerne i byen, samt dem der kommer hertil med et godt hjerte.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe

Kommunalbestyrelsesmedlem