Legepladser til de mindste

Legepladserne er der hvor de små opholder sig en stor del af dagen og de bidrager derfor til det vigtige fundament for god leg og læring – både fysisk og socialt.

Alle de pædagoger og -medhjælpere vi har mødt gennem Nordstrandens Vuggestue og Børnehaven Kornblomsten gør en helt fantastisk indsats for at sikre at vi forældre kan føle os trygge ved at aflevere om morgenen. Jeg er sikker på at det også gælder for alle vores institutioner og pasningstilbud i Dragør. De bruger de begrænsede midler de har til at få børnene til at udfolde deres kræfter og glæde. De har en helt fantastisk energi og fokus på det enkelte barns udvikling og tryghed. Hvor ville det derfor være betryggende hvis vedligeholdelsesprojektet af de kommunale legepladser kunne gennemføres hurtigere end de to år som kommunalbestyrelsen har planlagt. Så kunne vi blive ved med at opretholde kvaliteten i institutionerne.

Legepladserne er der hvor de små opholder sig en stor del af dagen og de bidrager derfor til det vigtige fundament for god leg og læring – både fysisk og socialt. Små børns sikkerhed og udvikling bør være af højeste prioritet for at sikre kommunens fremtid.

Var det virkelig nødvendigt at bruge penge på at fjerne ungdomsklub kontingentet når små børns sikkerhed og udvikling står på spil?

Med venlig hilsen

Birgitte Brix Bendtsen
Kandidat for de Konservative