Lad os give lokale håndværkere bedre muligheder

At der ikke er velvilje til at tænke og handle lokalt er ærgerligt.

I de seneste måneder har kommunalbestyrelsen drøftet, hvordan vi skal håndtere vedligehold af kommunens bygninger. I de seneste år har kommunen valgt at anvende en total entreprise model. Det betyder at alt vedligehold udbydes til store håndværkerfirmaer og vedligeholdelsen har de seneste år været varetaget af et udenbys firma. Det betyder i praksis, at hver gang der skal laves noget håndværksmæssig arbejde på en kommunal bygning må de ansvarlige chefer ikke ringe til lokale håndværkere. Med andre ord forsvinder opgaverne ud af kommunen.

Offentligt udbud er svært for mindre håndværksfirmaer

At byde på et offentligt udbud er en stor og vanskelig opgave. Jo større udbuddet er, jo mindre er chancen for mindre erhvervsdrivende at få opgaven. Det betyder i praksis at en tømrermester i Dragør aldrig kommer til at få en håndværksmæssig opgave for Dragør kommune, da han næppe vil kunne løfte en totalentreprise der stiller krav om, at man kan løse alle håndsværksmæssige opgaver.

Konservative vil erhvervslivet i Dragør

Da vi for nogle måneder siden skulle tage stilling til fornyelse af hvem der skal varetage opgaven med vedligehold af kommunale bygninger, stillede Konservative forslag om, at forvaltningen skulle fremlægge forslag og ulemper ved henholdsvis totalentreprise og fagentreprise. Vores hensigt var, at få en kvalificeret drøftelser af dette mellem partierne, herunder også de økonomiske fordele. Ingen ved reelt om det er billigere med totalentreprise som nogle påstår.

Konservative har på kommunalbestyrelsens møde den 28. januar 2016 stillet forslag om, at vi fremadrettet udbyder vores vedligeholdelsesopgaver i fagentreprise. Det vil sige, at VVS opgaver udbydes for sig, Tømrer opgaver for sig mv. Det giver gode muligheder for lokale håndværkere at byde ind på vedligeholdelsesopgaverne og helt gennemsigtige vilkår. Med andre ord kan vi sikre, at de udgifter kommunen har til drift af ejendomme forbliver hos lokale håndværkere. Vi støtter erhvervsudviklingen og sikrer at skattepengene forbliver i kommunen. Det kræver dog, at de lokale håndværkere er konkurrencedygtige da vi skal vælge de billigste og bedste tilbud.

Desværre står vi ret alene med dette synspunkt. Vi blev nedstemt på kommunalbestyrelsens møde med vores forslag og til stor overraskelse for os var alle partier imod vores forslag. At der ikke er velvilje til at tænke og handle lokalt er ærgerligt.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe