Kystsikring af den sydlige del af Dragør Kommune

I de sidste 4 år har Socialdemokraterne og deres støttepartier valgt at gøre ingenting.  Konservative tager truslen alvorligt.

Vest Amager og Tårnby Kommune er nu sikret med et kystdige, lige bortset fra den sydlige del af Amager hvor en stormflod ikke kun vil forvandle store dele af Dragør Kommune til et nyt Venedig, men forudsigelserne viser at vandet også vil trænge ind i Tårnby Kommune.  Tårnby har som løsning af dette foreslået et landdige ind i Dragør Kommune som skulle gå gennem Kongelunden, tværs over golfbanerne og hen til Søvang.
Men problemet med en sådan løsning er åbenbar:   Store dele af Dragør Kommune ville stadig blive oversvømmet, og værdier i 300+ millioner klassen risikerer at gå tabt; et stort antal private  ejendomme, statslige anlæg, flygtningecenter, TAMU center, marker, skov og natur, offentlige veje, og en halv golfbane.

Konservative arbejder for at der anlægges et kystdige i Dragørs sydlige del, som tilslutter sig til de eksisterende diger i henholdsvis Søvang og Vestamager.   Dette skal ske i et samarbejde mellem Staten, Dragør og Tårnby kommuner.

Vi forestiller os en løsning med et ca. 2 meter højt græsklædt dige med cykel- og gangsti på toppen, hvor diget føres bag naturområderne ved Aflandshage, som indikeret med den røde linie på kortet.

Med venlig hilsen

Uffe Jacobsen, Asger Larsen, Kenneth Gøtterup
Den Konservative byrådsgruppe i Dragør