Konservativt flygtningeforslag stemt ned

Tilbage står nu, hvordan de partier der stemte forslaget ned vil løse den fremtidige boligplacering. Liberal Alliance har ikke meldt ud, og Socialdemokraterne er bundet af budgetforlig.

I 2015 løste ACOV boligplaceringerne af flygtninge inden for de rammer vi har som kommune. De 38 flygtninge vi har modtaget skabte vi midlertidige boliger ved at ombygge Rødtjørnens fritidshjem, placering af boligpavillon i Rødtjørnen og ved Hollænderhallen. Samtidig stillede Konservative to gange forslag om, at kommunen anmoder ministeren om dispensation, så vi kan etablere boligpavilloner på nogle af de grunde Dragør kommune ejer, men som ligger i landzone.

Ministeren har afvist kommunens henvendelser og har dermed forringet Dragørs kommune muligheder for at løse boligplaceringer.

Venstre regeringen tager ikke ansvar

Venstre regeringen har med den ene hånd ikke taget initiativ til at begrænse flygtningestrømmen til Danmark og med den anden hånd vælger regeringen, at pålægge kommunerne at løse boligproblematikken for flygtningene, der har retskrav på en bolig. Alle kommuner tager deres ansvar alvorligt, og I Dragør valgte vi en boligløsning i 2015 der var økonomisk ansvarlig for kommunen og som samtidig var anstændig boligplacering. Med Venstre regeringens afvisning af kommunens ønske om at fortsætte disse boligplaceringen men på vores grunde der ligger i landzone tvinger regeringen kommunen til at en af de nærmeste løsninger er opkøb af boliger. En anden løsning som forvaltningen pt. anbefaler, er at bygge i højden så pavillonerne kommer til at ligge oven på hinanden.

Konservative er imod opkøb af boliger

At vi som kommune skal tvinges til opkøb af ejerboliger og gældsætte kommunens borgere for et betragteligt million beløb kommer ikke til at ske med Konservative stemmer. Dragør kommune skal ikke optræde som ejendomsinvestor med risiko for tab ved salg af boligerne. At bygge i højden og lægge boligpavillon´er oven på hinanden er hverken kønt eller hensigtsmæssigt. Derfor har Konservative peget på en tredje mulighed.

Konservative forslag

Konservative har stillet forslag om, at vi som kommune indleder forhandlinger med Forsvarsministeren, Miljøministeren og Indenrigs- og Integrationsministeren om, at vi som kommune kan etablere boligpavilloner på nogle af de arealer forsvaret har liggende på Sydamager og som ikke anvendes til militære formål. Forsvaret har store arealer liggende som i øvrigt er åbne for offentligheden. Det vil være nærliggende, at kommune og stat gør brug af hinandens ressourcer og løser opgaven i fællesskab.

Forslaget blev vedtaget i Økonomiudvalget med støtte fra Venstre og DF. Liste T der for em hver pris mener at kommunen skal gældsætte sig og opkøbe boliger benyttede sig af deres ret til at standse sagen og indbringe den for kommunalbestyrelsen. På kommunalbestyrelsens møde i torsdags blev forslaget nedstemt af Liste T, Socialdemokraterne, Liberal Alliance og Alternativet. Et af argumenterne er, at man ikke kan byde flygtninge at bo på Sydamager, hvor mange andre borgere i forvejen bor og det er for langt væk. En argumentation der undrer os da det tager 17 minutter med bussen til Dragør. Tilbage står nu, hvordan de partier der stemte forslaget ned vil løse den fremtidige boligplacering. Vi ved fra tidligere tilkendegivelser at Liste T og Alternativet ønsker vi opkøber boliger. Liberal Alliance har ikke rigtigt meldt noget ud, og Socialdemokraterne er jo bundet af et budgetforlig.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe