Konservativ ældrepolitik

På sidste møde i Social- og sundhedsudvalget blev flere Konservative forslag vedtaget. Forslag der alle skaber en markant og direkte ændring for borgerne.

Ældremilliarden – der blev til blot 3 millioner

Venstre regeringens politik er jo i mange sammenhænge at tage kommunernes penge, putte lidt med dem, for senere at sende dem tilbage til kommunerne med krav om, hvilke områder vi skal bruge dem på.

På Socialudvalgets møde skulle vi beslutte hvordan vi vil anvende 3 millioner kr fra regeringens ældremilliard. Beløbet skal anvendes på ældreområdet og i sagsfremstillingen der blev forelagt for det politiske udvalg var der mange forslag. Konservative har været klare i vores udmeldinger. Vi ønsker at anvende midlerne til øget rengøring hos ældre der får hjælp til dette af kommunen og man som ældre kan komme i bad efter behov. Vi ønsker en anstændig politik over for de ældre og foreslog derfor, at vi bruger de penge vi har fået til målrettet at forbedre rengøringen og give mulighed for at komme oftere i bad.

Konservatives forslag blev besluttet af et enigt udvalg.

Flere aktiviteter til beboerne på Enggården

En anden sag handlede om, at der i Enggårdens budget var opstået et økonomisk råderum på knap kr. 200.000,- i forbindelse med omlægning af daghjemmet. Udvalget skulle tage stilling til om disse penge skulle fjernes fra Enggårdens budget og puttes i kommunens pengekasse.

Konservative er af den holdning, at vi har prioriteret pengene en gang til Enggården og derfor skal de også forblive på Enggården. Derfor stillede vi forslag om, at lade pengene gå til aktiviteter og fællesskab for beboerne. Også dette forslag blev vedtaget, støttet af bl.a. Liberal Alliance, DF og Socialdemokraterne.
Alternativet og Liste T undlod at stemme og syntes dermed ikke det er en god ide at bruge midlerne til gavn for de ældre. Og helt overraskende valgte udvalgets nye formand Jens Passarge fra Nye Borgerlige at undlade at stemme.

Stabiliteten i hjemmeplejen skal styrkes

I 2015 og ind i 2016 var der problemer med mange aflysninger eller afløsere i hjemmeplejen. Det er hverken godt for de faste og stabile medarbejdere, men det er på ingen måder tilfredsstillende som ældre der har brug for personlig pleje. Derfor stillede Konservative tidligere på året forslag om, at udvalget fik en redegørelse over tre måneder om aflysninger af besøg. Ingen tvivl om at det har været højt og at ledelsens handleplan og medarbejdernes indsats har skabt en mere stabil hjemmepleje. Men Konservative ønsker ikke at stille sig tilfreds med dette. Derfor foreslog vi, at det ansvarlige politiske udvalg frem til oktober 2016 fortsat får en tæt opfølgning. Dels for at støtte at det stadig går godt, men hvis det mod forventning skrider og der kommer for mange aflysninger vil det kræve politisk indgriben, for kvaliteten for borgere der modtager hjemmepleje skal være høj. Forslaget blev vedtaget med støtte fra Liberal Alliance, DF og Socialdemokraterne. Igen stemte Alternativet, Liste T og udvalgets nye formand Jens Passarge imod.

Med disse tre beslutninger styrker vi ydelser og service over for vores ældre borgere i Dragør.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Kommunalbestyrelsesmedlem Konservative