Kampen om bedre udbud fortsætter

For nogle måneder siden skulle kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der skal vedligeholde de kommunale bygninger. Hidtil har det været et firma i Nordsjælland der har haft entreprisen.

Fag eller hovedentreprise

Et stort flertal uden om Konservative valgte desværre en hovedentreprise. Det betyder i praksis at den der vinder skal levere alle håndværkerydelser. Vi stillede forslag og ville hellere have fagentrepriser. Det havde givet mulighed for at den lokale håndværker kunne byde ind og formentlig også vinde udbud på lige netop deres speciale. På denne måde kunne vi fastholde opgaverne hos lokale håndværkere. Det ville give god og effektiv betjening og skattepengene ville blive i kommunen. Helt overraskende kunne vi hverken få de øvrige borgerlige partier eller Socialdemokraterne med på det.

Dragør lægger alle deres vedligeholdelsesopgaver hos udenbys håndværkere

Når den samlede håndværkerudgift over et år gøres op, viser det sig, at den entreprenør fra Nordsjælland der vandt udbuddet har opgaver for langt højere beløb end det kommunen gik i udbud med. En – blandt flere – årsager er, at Dragør kommune også ringer til dem, når der skal løses opgaver der ligger uden for udbuddene. Dermed bliver det ganske svært for lokale håndværkere at få Dragør kommune som kunde.

Vi giver ikke op

På kommunalbestyrelsens møde i torsdags skulle udbudsbetingelserne igen drøftes, bl.a. på foranledning af Liste T. Konservative udtalte på mødet, at vi bør stramme op på denne praksis. Konkret foreslår vi, at der på Dragør kommunens indkøbsaftaler tilføres et antal håndværkere fra Dragør. Det vil betyde, at alle kommunale tilbud skal ringe til disse håndværkere, hvis de skal have udført opgaver der ligger uden for de aftaler der er med kommunens hovedentreprenør. Det er en del opgaver og dermed kan vi sikre at opgaverne bliver i byen, vi støtter det lokale erhvervsliv og skattepengene bliver inden for kommunegrænsen.

Sagen skal genbehandles på førstkommende udvalgsmøde i By, Plan og Erhvervsudvalget og her skal der så tages stilling til bl.a. Konservatives forslag.

Tænk og handel lokalt

I mange år har partierne i Dragør opfordret til at vi som borgere skal handle lokalt. Derfor er det også meget trist at et stort flertal ikke har ønsket at gøre det let for de lokale håndværkere at byde ind på kommunens entrepriser. Vi håber at ved vores fortsatte pres på sagen får afprøvet alle muligheder og ender med en løsning, hvor vores lokale håndværkere kan anvendes af kommunen.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe