Hvorfor København og ikke Tårnby

Først og fremmest har vi sagt ja til at søge samarbejde med Københavns kommune fordi vi tror på, at det på den lange bane vil blive bedre for Dragørs borgere.

Hvorfor København og ikke Tårnby

I de seneste uger har Amagerlisten ved Svend Mathiaesen og Sven Norup i kraftige vendinger kritiseret den samlede kommunalbestyrelse for, at have indledt forhandlinger med Københavns kommune om det forpligtende samarbejde. De enkelte partier i kommunalbestyrelsen har formentligt lidt forskellige tilgange til, hvorfor de har sagt ja til dette samarbejde, men for Konservative har der været nogle væsentlige grunde til at vi afsøger muligheden for samarbejdet med Københavns kommune og det er vores opfattelse, at alle partier er enige med os i disse overvejelser.

De borgernære områder kan vi bedst løse selv

Først og fremmest har vi sagt ja til at søge samarbejde med Københavns kommune fordi vi tror på, at det på den lange bane vil blive bedre for Dragørs borgere. Det bliver bedre fordi vi får mulighed for selv at varetage de kommunale opgaver på bl.a. hjælpemiddelområdet, genoptræning, specialundervisning/PPR og det sociale børneområde. Det er områder der har stor betydning for de borgere som har brug for kommunale ydelser og derfor er det for os vigtigt, at vi som kommune selv har den politiske styring med indsatsen. Og vi kan I Dragør selv løfte disse områder med høj faglig kvalitet og service. Som eksempel kan blot nævnes, at der er over 13 ugers sagsbehandlingstid på f.eks ansøgning om kørestol i Tårnby kommune, uagtet at dette er ansøgninger der kan håndteres på 1 til maks 2 uger.

For Konservative er det vigtigt, at borgerne får de bedste løsninger og at den kommunale service ydes med højeste effektivitet og 13 ugers ventetid på hjælpemidler er uacceptabelt.

Økonomien

Det bliver hverken dyrere eller billigere at lade København løse vores opgaver frem for Tårnby kommune i forhold til den årlige betaling for opgaverne. Men vi har gennem samarbejdet med Tårnby mistet ca 10 millioner kr. i statsrefusion, idet kvaliteten i sagsbehandlingen ikke har været i orden inden for beskæftigelsesområdet. Der bliver ingen besparelse på samarbejdet i forhold til den konkrete betaling, men vi får et væsentligt bedre serviceniveau ved selv at varetage sagsbehandlingen på de borgernære områder.

Amagerlistens manglende ansvar

Det er ærgerligt, at Amagerlisten aldrig byder ind på løsning af de kommunale opgaver med andre forslag end at kommunen skal lukke. Amagerlistens eneste politiske udmeldinger er sammenlægning og forholder sig aldrig til de løbende politiske opgaver i kommunen. Opgaver som de også skal tage stilling til hvis de bliver valgt ind i den nye kommunalbestyrelse, men som de indtil nu ikke har ønsket at komme med deres bud på.

Hvilken betydning har aftalen for dig?

For langt de fleste Dragør borgere bliver der kun positive ændringer. De meget borgernære områder varetages fremadrettet i Dragør og dermed let adgang for borgerne. Natur og Miljøområdet er ofte områder der løses administrativt og ikke har den store betydning for borgerne om det løses på det nære rådhus eller lidt længere væk. Beskæftigelsesområdet bliver det område hvor borgerne får lidt længere til deres sagsbehandler, da jobcentrene i København overtager disse opgaver. Men vi tror det opvejes af, at man som ledig kan få mere specialiseret og målrettet rådgivning end tidligere.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat