Husk 50 km/t

Stor ros til forvaltningen for hurtigt at have reageret på vores bekymring her op til skolestarten om bilisternes høje fart på Hartkornsvej. Forvaltningen har nu sat skilte op på Hartkornsvej med information til bilisterne om at de skal huske at der kun må køres 50km/t på denne strækning. Det glæder os i de Konservative og Dansk Folkeparti, da vi arbejder sammen om at forbedre trafiksikkerheden i Dragør for bl.a. at gøre børnenes skolevej mere sikker.

Børnene i Dragør er nye i trafikken og de skal kunne færdes sikkert i trafikken. Vi håber at de nyopsatte skilte vil være med til at skabe mere tryghed på vejene nu hvor bilisterne får denne venlige påmindelse om at sænke farten. Det skal ses som en henstilling til fartglade bilister om at vise hensyn og respektere de fartgrænser som nu engang er lov. Det er sund fornuft og ansvarlighed vi appellerer til.

Vi følger selvfølgelig op på om det hjælper og håber det er nok med dette venlige opråb. Virker dette ikke efter hensigten, vil vi forlange mere effektive midler til nedbringelsen af bilisternes hastighed på Hartkornsvej. Det er jo en vej der bruges i forbindelse med adgang til skole, børnehaver, vuggestue, idrætsklubber og Hollænderhallen. Derfor skal alle kunne føle sig sikre i trafikken når de skal fra og til disse institutioner.
Bedste hilsener,

Birgitte Brix Bendtsen, Det Konservative Folkeparti og

Birger Larsen, Dansk Folkeparti