Havn og Hollænderhal

På sidste Økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøde blev sagerne om havnen og Hollænderhallens fremtid behandlet. Konservative er glade for, at der endeligt sættes fokus på disse områder.

Havnen

På Økonomiudvalgets møde blev det med konservative stemmer vedtaget, at iværksætte en proces hvor interesserede parter kan byde på leje eller salg af dele af havnearealet. De interesserede parter skal ved bud fremsende forslag til udvikling af havnen. Det er interessant at forslaget som blev fremsat af borgmesteren først fremsættes nu, når der ikke er sket noget de sidste mange år. Man får den tanke, at borgmesteren vil vise handlekraft kort tid før valget.

Konservative går ind for en udvikling på Dragør Havn. Vi kan ikke på 13 år efter færgen holdt op med at sejle, byde borgerne, at der ingen udvikling sker. Vi tror at vi kan få skabt en havn med fokus på erhverv, kultur, turisme, restauranter og måske også nogle boliger. At en næsten enig kommunalbestyrelse stemte med på, at der skal en udvikling og således deler Konservatives tanker er glædeligt.

Vi får nu afprøvet om der er interesserede investorer med visioner for havnens udvikling. Enten får vi spændende forslag til udvikling eller også kommer der ingen eller få bud. Begge dele stiller store krav til kommunalbestyrelsen. Konservative er af den opfattelse, at vi bør lave en helhedsplan for havnens udvikling. Ikke kun fokusere på en lille del, men få udarbejdet en reel arealdisponering med en tydelig og klar udviklingsplan. Hvis vi ønsker en udvikling af havnen er det vigtigt der ikke  fokuseres på en lille del, men på en samlet plan, hvis vi ønsker at skabe udvikling til gavn for alle borgere i Dragør. Når havnens fremtid skal endelig forhandles på plads vil Konservative gå til forhandlingsbordet med ønsket om en samlet visionsplan for havnen der bygger på en realistisk arealdisponering og en økonomi der sikrer, at projektet også kan gennemføres.

Hollænderhallen

Konservative ønsker at mulighederne i offentlig-privat partnerskab anvendes i kommunen i de tilfælde hvor det kan lade sig gøre. Derfor er det med tilfredshed, at der nu kan arbejdes videre med mulighederne for et OPP samarbejde omkring ny svømmehal og idrætshal. Et samarbejde ad denne vej vil kunne give os som mindre kommune en nyt og tidssvarende idrætsområde ved Hollænderhallen. OPP samarbejdet stiller igen store krav til partierne om at sikre en forsvarlig økonomi, da det vil betyde, at vi skal finde i omegnen af ca 5 millioner mere til årlig leje, ligesom vi skal finde midler til deponering, hvis ministeriet kræver dette. Netop midlerne til deponering er udfordringen for kommunen, da denne tidligere har været på knap 40 millioner kr. Penge som kommunen ikke kan realisere.  Der er en mulighed for at kommunen kan blive fritaget for deponering eller en deponering af mindre art. Giver ministeriet tilladelse til dette vil Konservative arbejde målrettet på, at få gennemført OPP projektet, så der igen kan komme ny svømmehal i Dragør og måske et tidssvarende idrætscenter.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat