Forpligtende samarbejde med København

Konservative har valgt at stemme for aftalen med Københavns kommune, da den giver os nogle oplagte fordele, vi ikke har i samarbejdet med Tårnby kommune.

Ansøgning 8 maj 2013

Den konservative gruppe har haft en del overvejelser om, hvorvidt vi ønsker at indgå et forpligtende samarbejde med Københavns kommune. Det mest naturlige vil være at samarbejde med nabokommunen. Samarbejdet med Tårnby på nogle områder været positivt, men har også kostet os adskillige millioner kr. på mistet statsrefusion på beskæftigelsesområdet. På andre områder bl.a. hjælpemidler har samarbejdet været mindre positivt.

Vi har valgt at stemme for aftalen med Københavns kommune da den giver os nogle oplagte fordele, vi ikke har i samarbejdet med Tårnby kommune. Københavns kommune er indstillet på, at vi selv varetager sagsbehandlingen på hjælpemidler, genoptræning, specialundervisning og det sociale børneområde. Såfremt der kan indgås samarbejdsaftale med Københavns kommune vil det have positiv betydning  for Dragørs borgere. Dels kommer vi selv til at varetage sagsbehandling på en række af de områder som er meget borgernære og hvor det er vigtigt med et højt serviceniveau og kvalitet. Dels får de borgere der er i kontakt med jobcentrene en mere specialiseret og kvalificeret behandling i Københavns kommune.

Denne mulighed havde vi ikke i Tårnby kommune, da Tårnby kommune meldte klart ud, at enten varetager de alle områder i det forpligtende samarbejde eller intet.

Samarbejdet kræver ministeriets godkendelse og denne er ikke opnået endnu, så sagen er først endelig afgjort når ministeriet har udtalt sig.