Fornuften sejrede og konservativ politik realiseret

Havedøren, socialdemokraterne ikke ville have

Smedegården i St. Magleby havde søgt om, at få lov til at lave en havedør i deres bygning ud til haven. På denne måde ville beboerne i Smedegården få bedre udnyttelse af deres terrasser så de kan gå fra opholdstue/køkken ud i haven. De fleste vil tænke, at det er et naturligt ønske for de fleste husejere, og det var også Konservatives tilgang. Da ændringen af Smedegården ikke ville have nogen praktisk betydning og i øvrigt ikke kan ses fra vejen, var vores forundring stor, da både Socialdemokraterne, Venstre og SF stemte imod etableringen af en havedør, i Teknik og Miljøudvalget.

Konservative rejste sagen til kommunalbestyrelsen, da det efter vores vurdering, er en åbenlys og urimelig behandling af husejerne. På kommunalbestyrelsens møde havde partierne fået læst ordentligt på sagen og tilsluttede sig Konservative forslag om at give tilladelse til bygningsændring. Havde konservative ikke benyttet sig af vores ret som mindretal til at begære sagen til behandling i kommunalbestyrelsen, ville husejerne ikke kunne få deres ønske opfyldt og dermed optimal udnyttelse af deres bolig.

Tillykke til boldklubben

En enig kommunalbestyrelse besluttede at frigive midler til boldklubben så der kan etableres en kunstgræsbane. Konservative er glade for, at den konservative idrætspolitik nu gennemføres på et område og vi styrker boldklubbens muligheder for bedre faciliteter. En særlig tak, skal lyde til de mange frivillige i Dragør, der har kæmpet for at skabe donationer til banen, så vi i et privat-offentligt samarbejde inden længe kan realisere den længe ønsket kunstgræsbane.

Bus betjeningen er strandet

I juni 2012 vedtog kommunalbestyrelsen at meddele Movia, at vi havde særlige ønsker til bus betjeningen i Dragør. Movia har nu haft vores ønsker til drøftelse og da der ikke er enighed mellem Tårnby og Dragør om behovet, har Dragør ikke mulighed for at få optaget vores ønsker til reelle forhandlinger.

Det er yderst beklageligt at to kommuner på Sydamager, der begge er afhængige af, at busbetjeningen fungerer, ikke kan tale sammen om at finde en fælles løsning. Særligt beklageligt er det, når vi tænker på, at det er to Borgmestre fra Socialdemokratiet i begge kommuner der ikke får sagen landet fornuftigt. Direkte adspurgt på kommunalbestyrelsens møde om, hvilke tiltag borgmesteren har taget for at få en dialog med borgmesteren i nabokommunen, blev vi ikke så meget klogere. Borgmester Allan Holst ønskede dog, at vi i 2013 starter debatten om den fremtidige betjening tidligere, ved et temamøde i kommunalbestyrelsen.

Nu kan vi jo holde alle de temamøder vi vil. Det bliver bus betjeningen ikke bedre af. Det der stilles af krav for reelt at ændre noget er, at Dragør og Tårnby kan blive enige. Konservative foreslog derfor, at kommunalbestyrelsen træf beslutning om, at borgmesteren aktivt skal arbejde for, at de to kommunalbestyrelser afholder et fælles temamøde, med henblik på, at få etableret en bus betjening til gavn for alle på Sydamager. For Konservative er det helt almindelig sund fornuft, at når to parter er afhængig af samme ydelse, at vi har en fælles interesse og vi skal skabe gode vilkår for borgerne, at vi også sætter os sammen og drøfter rammerne. Nu bliver det spændende om borgmester Allan Holst aktivt vil få overbevist sin socialdemokratiske kollega om det samme.

Vi holder fast i sagen, så vi kan få etableret en ordentlig service til borgerne.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Asger Larsen, Uffe Jacobsen

Den Konservative byrådsgruppe