Det første spadestik for 25 år siden

Det er helt utroligt, at der er gået 25 år siden siden Georg Lemke, Peter Jensen og undertegnede tog det første spadestik i forbindelse med opførelse af Wiedergården.

Der var vel næppe nogen, der dengang kunne have forudset, hvilken kæmpe succes det er blevet både for beboerne og alle de mange brugere af aktivitetshuset.

Der kan kun siges en stor tak til personalet for deres omsorg overfor beboerne. Også en stor tak til de mange frivillige hjælpere, der er det egentlige grundlag for den store benyttelse af husets aktiviteter.

Med venlig hilsen

Carsten Westring

tidligere medlem af

kommunalbestyrelsen