Et ældreområde med udfordringer

Dragør kommune vil i årene fremover få et stigende antal ældre. Derfor er det vigtigt, at vi som kommunalbestyrelse i tide lægger rammerne for en god ældrepolitik, -omsorg og -pleje til dem, der har behov. Det Konservative Folkeparti har igennem årene arbejdet aktivt for at sikre en høj faglig standard inden for ældreområdet, et aktivt foreningsliv og en god hjemmepleje. Men det seneste års politiske styring i Dragør har desværre budt på udfordringer, der gør fremtiden usikker.

Forringet hjemmepleje

Enhver, der har været i kontakt med hjemmeplejen enten som bruger eller pårørende, ved, at personalet gør et stort stykke arbejde, men at medarbejderne også er presset på arbejdsforholdene. Vi har netop været igennem en længere periode med fokus på det psykiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen – til gavn for personale og dermed også borgerne.

Ved budgetvedtagelsen traf Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre desværre en beslutning om at skære i hjælpen til borgere, der modtager hjemmepleje. Reduktionen er ti minutter af besøgene til borgere, der modtager pleje i de tidlige morgentimer. Flertallet mener ikke, det vil have den store praktiske betydning, men det er med stor bekymring Det Konservative Folkeparti ser på udviklingen. Alle ved, at tiden i forvejen er presset, og nu bliver der endnu mindre tid til at få hjælp til at komme ud af sengen, blive vasket, få tøj på og en kop kaffe. Hjemmeplejen bliver mekanisk uden tid til nærvær. En bekymrende udvikling for blot at spare kr. 100.000. Det Konservative Folkeparti stemte imod dette forslag, og er imod forringelser på ældre området

Kvalitetsudviklingen nedstemt

Omvendt blev Det Konservative Folkeparti i september nedstemt, da vi fremsatte forslag om at akkreditere hele ældreområdet. Akkreditering er en metode til at skabe faglig udvikling og sikre, at kommunen også gør det, den siger, den vil gøre. En kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol der efter vores mening er behov for. Nu kvittere modstanderne af kvalitetsudvikling med yderligere besparelser.

Aktivitetshuset må stå for skud

Det Konservative Folkeparti stillede forslag om at fjerne brugerbetalingen på Wiedergården, men blev nedstemt af Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Både vi og øvrige partier har gennem årene argumenteret, at når der også betales kontingent i vores fritids og ungdomsklubber, kan der også betales kontingent på Aktivitetshuset. Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre besluttede, at det fremover skal være gratis af komme i ungdomsklubberne af hensyn til det forebyggende arbejde.

Wiedergårdens aktivitetshus har om nogen et forebyggende arbejde på mange niveauer, og derfor ønsker vi at gøre Wiedergården gratis at komme i, så der er ligebehandling af borgerne. Faktisk er brugerbetalingen relativt stor, hvis man deltager i blot en aktivitet med få antal aktivitetsdage, hvilket afholder mange fra at deltage.

Venlig hilsen

 

Kenneth Gøtterup Winnie Walløe
Borgmesterkandidat Kandidat