Erhvervsvenlige Dragør?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erhvervsvenlige Dragør?

Nej, det er desværre ikke tilfældet. På Dansk Industri’s rangliste er Dragør nummer 93 ud af 96 listede kommuner, og siden 2014 er Dragør gået 20 pladser tilbage.

Har noget ændret sig så drastisk, siden sidste år? Næppe, men under alle omstændigheder hører Dragør til i bunden, for der lå vi også i 2012 og 2013.

Det Konservative Folkeparti vil ikke acceptere denne bundplacering. En borgerlig kommune i hovedstadsområdet skal gøre det bedre, for at hjælpe lokale virksomheder frem i verden.

Det er til gavn for ejerne og medarbejderne, og for samfundets vækst.

Konkrete anbefalinger

Dragør kommune skal forbedre sagsbehandlingen og være mere serviceorienteret overfor det lokale erhvervsliv.

Kommunens medarbejdere skal proaktivt hjælpe virksomheder, og hjælpe med at afklare henvendelser, så virksomhederne ikke løber sur i langtrukken sagsbehandling.

Dialog og informationsniveau skal hæves. Det Konservative Folkeparti har sammen med kommunalbestyrelsen fået gennemført, at der er blevet ansat en erhvervs og turismechef, og der er ligeledes blevet ansat en kommunikationsmedarbejder. Det arbejde vil vi sikrer bærer frugt meget hurtigt.

Dragør kommunes medarbejdere og politikere skal være opsøgende overfor erhvervslivet og lytte til behov.

Forslag til By- og erhvervsudvalget

Det Konservative Folkeparti stiller følgende politisk forslag til behandling:

  • Politikerne udarbejder plan for virksomhedsbesøg
  • Kommunen udarbejder handlingsplan for, at Dragør indenfor 1 år kommer i top på erhvervsvenlighed
  • Handlingsplanen skal indeholde mål for kommunikation og serviceniveau

Vi ser frem til at få forslaget behandlet i løbet af efteråret, så der kan komme gang i arbejdet.

Konservative har allerede på de seneste møder sat fokus på bedre samarbejde med virksomhederne.

Erhvervs- og turistchef

På augustmødet i By-, Erhvervs- og Planudvalget stillede Det Konservative Folkeparti forslag om erhvervschefens indsats det første år. Vi er glade for at et samlet udvalg – undtaget LA – vedtog fire prioriterede områder, herunder kontakt og netværk til lokale virksomheder.

Vedligeholdelse af kommunens bygninger

På det seneste møde i By- og erhvervsudvalget foreslog Det Konservative Folkeparti, at kommunen ser på muligheden for at opdele entrepriser på vedligeholdelse af kommunale bygninger i mindre fagentrepriser. I dag er det en samlet OPP entreprise, som Skougruppen har.

En forudsætning er, at det lokale erhvervsliv er konkurrencedygtigt. Borgerne skal have mest mulig service for skattepengene. Men er det muligt sammen med Dragørs erhvervsliv at finde en god udbudsform, er det den vej vi skal gå.

Med venlig hilsen

Jerrik Walløe

Kommunalbestyrelsesmedlem