Ekstra ressourcer til skolerne

På et ekstra ordinært Kommunalbestyrelsesmøde lige før sommerferien drøftede kommunalbestyrelsen om der skal tilføres flere midler til skolerne til brug i de klasser der periodevis kan have særlige udfordringer. Noget hele kommunalbestyrelsen var enige om. Konservative, Venstre og DF ønskede at bevilge midler med det samme til brug fra skoleårets start, da vi mener at skolelederne bedst selv prioriterer deres midler og indsatser og vi har fuld tillid til ledelser og skolebestyrelser. Der i mod ønskede Socialdemokraterne og Liste T, at sagen først skulle behandles efter sommerferien med en vurdering af midlerne fra forvaltningens side.

Beslutning i Børne, Fritids- og Kulturudvalget

Sagen blev derfor genbehandlet i udvalget her i august måned. Forvaltning og skoledelse anbefaler at der tilføres midler svarende til 6 stillinger til skolerne. Da alle politikere er enige om at der skal tilføres midler burde det være en formsag. Jeg stillede sammen med DF (der på mødet også var suppleant for Venstre) et forslag om, at der bevilges midler fra d.d. svarende til 6 stillinger og at bevillingen gøres permanent, så den ikke kan ændres i budgettet for 2018. Socialdemokraterne stillede et forslag om, at pengene bevilges for 2017 og der først tages stilling til videre bevilling når budgetforhandlingerne gennemføres i efteråret.

Skolerne har et behov og kan ikke vente

Der har gennem længere tid, været en drøftelse af ressourcer til skolerne, når de har klasser der er udfordret i perioder. Det kan være klasser, der har udfordringer med hele klassen, enkelte elever, over kortere eller længere perioder. Klasser der ofte skal have en ekstra hånd i form af en ekstra lærer eller pædagog og hvor to lærerordning vil gøre, at klasserne ret hurtigt kommer til at fungere igen. Det har været efterspurgt af mange parter og derfor er det også vigtigt, at pengene bevilges hurtigt, smidigt og uden usikkerhed for personale.

Forskel og konsekvens ved de to forslag

Socialdemokraternes forslag betyder i praksis, at skolerne bevilges penge, men at de kun har dem for 2017 og en usikkerhed for om bevillingen kommer i 2018. Det har den afledte konsekvens, at skolederne kun kan slå stillingerne op som en midlertidig stilling for 2017, og med procedure om opslag, ansættelsessamtaler og ansættelse, vil det realistisk betyde at skolerne, kun kan ansætte for 2-3 måneder. Det rækker næppe langt og vil ikke være attraktivt at søge en sådan stilling. Samtidig er det ikke en fair udmelding til vores personale i skolerne der hver dag gør en forskel, at sige ja til ekstra bevillinger, men samtidig kun for få måneder. Det er lidt en tynd kop The.
Konservatives forslag som DF og V er enige i, sikrer skolerne bevillingen i 2017 og i årene fremover, således at det er en fast bevilling. Det betyder at skolelederne, allerede nu kan søge medarbejdere, de kan slå stillinger op som faste stillinger, i stedet for midlertidig stilling og det vil høje kvaliteten i ansøgerfeltet, samtidig med det vil give ro for alle vide, at der ikke vil ske forringelser. Gudskelov fandt forslaget flertal i udvalget, med støtte fra Liste T, så der bør når sagen endelig besluttes i kommunalbestyrelsen, være mindst 11 stemmer for at sikre en permanent løsning.

Som udvalgsformand for området er jeg ganske godt tilfreds med at der sikres midler og samtidig en klar udmelding om at vi gør midlerne og dermed de ekstra stillinger permanente.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup
Formand for Børne, Fritids- og Kulturudvalget
Konservative.