Dragør, byen ved sundet, byernes by

Artikel i Dragør Avis & Dragør Nyt)

Der er et stort arrangement fra byens borgere, i alt hvad der rører sig, det er dejligt, at der er så stor en bevågenhed for byens udvikling, det er det, som gør, at Dragør er noget særligt for os som bor her, men måske lidt for meget for dem som kommer udefra. Sådan kan vi nu li at have det.

Ved den nye kommunale struktur i Danmark er der tilført nye opgaver for kommunen og regler for hvad den må beskæftige sig med fra 2007. Det er så store ændringer for Dragør og alle andre kommuner i Danmark, at hvis vi ikke fra starten af, er opmærksom på hvilke betydning det kan få for Dragør Kommune som helhed, så hedder det Tårnby. Vi vil have retten til at vælge, men det betyder også, at vi bliver nød til, at sætte spørgsmålstegn ved nogle af de hellige køer vi har herude.

De opgaver som der er, har vi nu i mange år, udført og drevet på vores måde. Byen og dens politikere samt forvaltningen har måske ikke været visionære nok eller gode nok til at tage ansvar og vise nye veje og som sagt og skrevet, har vi en gæld på 200 mill.kr. og fremtidens økonomi ser desværre ikke bedre ud, som vi kan se det d.d. Vi har nu valgt at lade et konsulentfirma se på driften af Dragør Kommune, er det nu så galt.?? nej, det syntes vi ikke i konservativ gruppe, vi må have inspiration og konsekvenser set på en anden måde end vi hidtil har gjort, derfor et konsulentfirma.

Er det så fejt eller forkert, at søge nye måder at drive Dragør Kommune på, det mener jeg ikke. Vi som politikere og valgt af byens borgere, har fået et tillidshverv som siger, pas nu på byen og sørg for, at vi bevarer vores særstatus som selvstændig og landets næstmindste kommune. Det ønsker vi alle, så jeg ville kalde det ganske uansvarligt ikke, at søge nye indgangsvinkler på løsning af kommunens drift og virke, i det private erhvervsliv gør man jo det i stor udstrækning og hvorfor nu det. For det første for, at få upartiske øjne til at se på, om de opgaver som der er, bliver løst ordentligt og til den rigtige pris og er der opgaver som kan gøres anderledes og bedre. Dette syntes jeg har noget med politisk ansvarlighed at gøre. Vi skal være parat til at søge den bedste måde at drive Dragør Kommune på, med de ønsker som kommunens borgere har om service, ønsker om udvikling af Hollænderhalsområdet, ønske om udvikling på havnearealerne, bedre skoler, fritidshjem og børnehaver, at gå i detaljer, vil kræve alt for mange sider at beskrive her.

Vi skal heller ikke glemme, at der på ældreområdet ligger en stor udfordring, som der har været skrevet om før, så vil der inde for dette område ske en fordobling af kommunens forpligtigelser inden for de næste 10 år. Der vil altid være delte meninger om vejen til målet og om de løsninger der bliver truffet, men hvis vi ikke søgte nye veje og viser viljen til forandring, så kunne man beskylde os for at være ligeglade med det hele og det er vi bestemt ikke, vi lytter til alle, også til den enkelte, men på et eller andet tidspunkt, skal der træffes et valg og her er det, at vi som politikere skal være klædt godt på for, at træffe den rigtige beslutning. Vi ønsker kun det bedste for byen, desværre er der ikke noget der er gratis, så de valg der bliver truffet, vil altid være forbundet hermed og den konservative gruppe i Dragør, ønsker ingen skattestigning, snarere tværtimod.

Så kære Dragør borgere, der vil ske forandringer, der skal ske forandringer, for hvis ikke, så har vi ingen frie valg for Dragørs fremtid, den vil så ligge i hænderne på andre, (Tårnby) vi vil ikke have den samme indflydelse på de valg, der vil blive truffet og her er det, jeg syntes, at det vigtigste element kommer ind, retten til at vælge byens fremtid.

Jan Christiansen
Konservativ