Detailhandelsstruktur og erhvervspolitik

Det handler om, hvad der er godt for borgerne i byen, så “mennesker først”.

For Konservative handler erhvervspolitik ikke om blindt at give virksomheder og butikker lov til at foretage sig, hvad der åbner sig af muligheder. Det handler om, hvad der er godt for borgerne i byen, så ”mennesker først”.

Mennesker først 1

Det Konservative Folkeparti ønsker at holde fast i centerstrukturen. Der er ikke fremlagt ønske om at ændre den, og der er ikke kvalificeret grundlag for det.

Centerstrukturen er planlagt ud for en god fordeling i kommunen i forhold til boligområder, samt for at give basis for forskellige butikker til glæde for borgerne. Vi har tidligere haft et center i Søvang, hvilket måtte opgives, på grund af manglende omsætning. Der er ikke nye boligområder på vej, som ikke ligger tæt på et eksisterende centre.

Mennesker først 2

Som et grundlag for at vurdere, hvad der er godt for borgerne, har vi fået vedtaget og gennemført en detailhandelsanalyse. Den viser, at der på kort sigt er mulighed for et supermarked mere, men på et tidspunkt frem mod 2025 forsvinder grundlaget på grund af internethandelens udvikling. Det er en klar forudsætning for konklusionen i analysen, at en ekstra butik kræver en handelsbalance på 98 %, hvilket analytikerne bag undersøgelsen selv skriver, er urealistisk at opnå. Det er forsigtige forudsætninger om internethandelen og ikke taget hensyn til flere boligområder. De forsigtige forudsætninger om internethandelen holder ikke, såfremt en stor spiller som netto.dk vælger at gå ind i det marked.

Mennesker først 3

Uanset hvor i Dragør man bor er der generelt kort afstand til supermarkeder. Søvang er den bydel der er størst udfordret og har 3.-4 km til nærmeste supermarkeder og vores boligejere ved sydvestpynten. Derfor blev centerstrukturen i Søvang opretholdt i mange år, men i konsekvens af, at ingen supermarkeder ønske at drive butik blev området nedlagt. Nye butikker i St. Magleby betyder ikke, at Søvangborgerne får kortere til indkøbsmulighederne.

Mennesker først 4

Trafikale udfordringer er noget vi skal løse – ikke skabe. Intet FB opslag kan få så mange kommentarer, som billeder af lastbiler på Hartkornsvej. Gennemførte et flertal en butik på Møbelgrunden, ville vi komme til at opleve holdende lastbiler på Englandsvej, der venter på at komme ind og aflevere varer, eftersom der ikke er plads på grunden. Det flertal som ved tog et supermarked på Møllevej, er allerede begyndt at tage forbehold på grund af cykelstien til skolen.

Mennesker først 5

Det er vigtigt at lytte til borgerne. Og det er vigtigt at disse inddrages igennem officielle høringer hvor borgernes retssikkerhed tilgodeses. Vi har lyttet til de mange borgere der har ytret sig, haft møder med flere. Nogle har været tilhængere og andre modstandere. Vores bekymring for at ødelægge den eksisterende centerstruktur er ikke blevet ændret efter afvejning af de mange input.

Liberalisme frem for mennesker først

På kommunalbestyrelsens møde udtalte Venstre i flere omgange, at de ønsker at sætte de frie markedskræfter i spil. At der ikke fra kommunalt hold skal være bindinger eller forhindringer for de frie markedskræfter. En ærlig udmelding fra et liberalt parti, men som Konservative undrer det os så, at de i det sene efterår stemte imod at en restaurant på havnen kunne få lov til at stille nogle pæne læskærme op. At de i en anden sag stemte imod, at restauranten i sejlklubben kunne få lov til at udvide deres terrasse med et par meter over et areal der ikke anvendes til noget, som ville være til gavn for virksomheden og sejlsporten og ikke mindst, at Venstre indædt har kæmpet imod Konservatives forslag om, at vedligehold af kommunens bygninger skal udbydes i fagentrepriser til gavn for lokale håndværkere. I stedet ønsker Venstre at kun 1 erhvervsdrivende skal have opgaven i totalentreprise og det er ikke en Dragør virksomhed.

Venstres liberalisme og frie markedskræfter gælder således kun når det handler om denne sag og ikke i andre sager, der reelt kan komme lokale håndværkere, foreninger og borgere til gavn og skabe bedre vilkår i Dragør generelt.

Jerrik Walløe og Kenneth Gøtterup

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti