Budgetforlig

Budgetaftalen er indgået mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og DF.

Budgetaftalen 2016-2019 har været udfordret af den politik Venstre fører som regering. De strammer på det kommunale selvstyre og forringer kommunernes økonomi. Derfor har det været vigtigt for os Konservative at sætte tæring efter næring.

Budget aftalen er nu en realitet og som Konservative er vi meget tilfredse med, at det igen i år lykkedes at indgå et samlet budgetforlig.

  • Vi er særlig tilfreds med, at vi nu får styrket udearealerne ved skolerne og vi får renoveret vores legepladser på institutionerne.
  • På Kultur og fritidssiden er Konservative mærkesager som etableringen af svømmehal sikret, renovering af Hollænderhallen, ligesom vi sikrer vores kulturelle tilbud ved øget tilskud til museerne.
  • Igennem flere år har Konservative sat fokus på, at vores turisme og erhvervsindsats skal styrkes og oven på Konservatives succes sidste års med ansættelsen af en erhvervschef, har vi igen i dette års budget sikret yderligere midler til udviklingen af turisme og erhverv. Vi ser frem til udviklingen af Dragør havn til gavn for erhvervet og klubberne.
  • Samtidig har vi sikret, at der ikke kommer skattestigninger.

Læs aftalegrundlaget, pressemeddelelse og afstemningsark i linket fra Dragør kommunes hjemmeside