Budgetforlig mellem ACOV

Budgetforlig mellem ACOV for 2017-2020 med masser af god, konservativ politik.

Partierne Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Venstre i Dragørs kommunalbestyrelse er blevet enige om et budgetforlig for perioden 2017 til 2020.

Aftaleparterne er tilfredse med, at der med budgetforliget fastholdes en robust økonomi i Dragør Kommune. Trods vanskelige økonomiske rammebetingelser fra regeringen er det lykkedes forligpartierne at undgå markante besparelser på de borgernære områder. Samtidig fortsætter det ambitiøse anlægsprogram med blandt andet

 • etablering af en ny svømmehal
 • renovering af Hollænderhallen
 • udvikling af havnen
 • udearealerne på skolerne.

Der er i budgetforliget også fundet midler til blandet andet

 • anskaffelse af mere end 200 pc’ere til skoleeleverne
 • sidste renovering af Søbadet
 • øget trafiksikkerhed i krydset ved Møllevej/Krudttårsvej/Bachersmindevej, som mange borgere har udpeget i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen.

Som Konservative

er det meget tilfredsstillende, at vi ved forliget har kunnet

 • friholde vores daginstitutioner og skoler for besparelser
 • foreningslivet og kulturen friholdes for besparelser
 • pc til skoleelever
 • nyt skoleintra
 • styrkelse af trafiksikkerhed
 • renovering af kommunens museumsbygning på havnen
 • renovering af Jan Timanns Plads
 • øget genopretning af veje og stier
 • forbedring af foreningerne på havnens vilkår ved bedre badeforhold

er jeg som udvalgsformand for BFKU området meget tilfreds med. Tak til A, O og V for et konstruktivt forhandlingsforløb.
Link til Budgetaftale 2017-2020 og Afstemningsbilag

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup og Jerrik Walløe

Den Konservative Byrådsgruppe