Biograf og skoleledelse

Biografen

Biografens ejer har valgt, efter mange års indsats, at lade sig pensionere. En meget aktiv og stor gruppe af frivillige har stiftet Dragør Biografforening og en stor tak for det. Biografforeningen har søgt om kommunal støtte til drift af en frivillig biografforening fremadrettet.

Dragør kommune har hidtil ydet kr. 90.000,- i årlig kommunal støtte til biografen. Dette tilskud valgte Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og DF at yde den frivillige biografforening fremadrettet, sammen med et mindre etableringstilskud.

Vi har lagt vægt på, at det er vigtigt for Dragør at vi har en biograf. En biograf som er en del af de kulturelle tilbud i byen. En biograf der også giver tilbud til institutioner, skoler, ungdomsskoler og som fremadrettet kan anvendes til andre kulturelle formål. En forening vi gerne vil støtte, da det giver mening for byens udvikling. Biografforeningen havde ønsket et større tilskud. Som kommunalbestyrelse forvalter vi også borgernes skattemidler og vi har valgt at det er mest ansvarligt for den samlede kommunale økonomi, at fastholde tilskuddet på det der allerede er afsat i budgettet.

Som udvalgsformand er jeg meget tilfreds med, at det igen er lykkedes at få samlet den politiske ledelse af Dragør om et godt forlig.

Fremtidig struktur i skoleledelsen

På de seneste to udvalgsmøder har vi politisk drøftet de krav der stilles til fremtidens skoleledelse for at tilgodese de vilkår og rammer der er i Folketingets folkeskolereform. Som beskrevet i tidligere indlæg er der tale om et paradigmeskifte i den danske folkeskole. Det stiller øget krav til ledelse. For Konservative har det været vigtigt, at vi tilpasser skoledelsesstrukturen, så kravene til en effektiv skole med høj faglig kvalitet kan indfries. Vi har lagt vægt på, at der er behov for en ledelsesstruktur der kan sikre, et øget og kvalificeret fokus på den faglige og læringsmæssige ledelse, på direkte personaleledelse, samt at de to SFO ledere der er i kommunen indgår som en reel del af den samlede skoleledelse. Vi ønsker en kvalitetsreform for fremtidens ledelse af Dragørs folkeskole.

Konservative, Socialdemokraterne, Venstre og DF besluttede derfor på udvalgsmødet, at ledelsesstrukturen skal tilpasses, så ovenstående kan indfries. Vi ændrer IKKE på skolestrukturen, men sætter alene fokus på ledelse. Såvel børn og personale har brug for ro om strukturen og derfor fastholder vi fokus på kvalitet i ledelsen.

Forvaltningen skal nu udarbejde modeller til, hvordan den konkrete ledelsesstruktur kan se ud og endelig beslutning træffes i juni måned, forud for en høring af såvel skolebestyrelser som samarbejdsudvalg..

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids og Kulturudvalget.