Aftale 1. december

Når Dragør ikke kunne få det bedste som vil være en konservativ borgmester, er det med stor tilfredshed, at Konservative har sikret at de landspolitiske partier tager ansvar for Dragørs kommende udfordringer. Det vedtagne arbejdsprogram for de kommende 4 år som alle fire partier har tiltrådt er en klar og tydelig gennemførelse af det Konservative valgprogram. Det er glædeligt, at Dragør får en Konservativ politik fremadrettet og vi vil arbejde hårdt for, at programmet gennemføres forsvarligt. Jeg er også glad for, at der nu er skabt et stabilt og ansvarligt styre, som også er til gavn for Dragørs dygtige medarbejdere.

At stå i spidsen for kvalitetsudvikling på både daginstitutioner, skoler, kultur og fritids/idrætsområdet er jeg glad for og ser frem til. Der vil nu komme en væsentlig bedre styring af implementering af skolereformen med inddragelse af personale, børn og forældre. Med de mange kreative og frivillige borgere der yder en stor støtte til kulturen ser jeg frem til at samarbejde med og endelig at vi får styrket både det frivillige arbejde og idræts/fritidslivet.

En god aftale for Dragør og jeg vil gerne takke alle 4 partier for en god forhandling.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Pressemeddelelse 1 december 2013

Konstitueringsaftale 1 december 2013