Børnepasning

Gode pasningsforhold er afgørende for, at forældrene kan passe deres arbejde. Gode pasningsforhold er også afgørende for, at børn får en tryg barndom.

For Konservative er det vigtigt

  • At pasningsgarantien fastholdes.
  • At vi fastholder en prisstruktur på institutionsområdet, så vuggestue/dagpleje er dyrest, dernæst børnehave, SFO og klub.
  • At vi har bedst muligt uddannet personale i institutionerne, og at 60/40 forholdet mellem pædagoger og medhjælpere fastholdes.
  • At børnene skal have et aktivt børneliv i institutionerne.
  • At vi har velfungerende institutioner, der har en størrelse, så de er driftssikre.
  • At det pædagogiske personale løbende efter- og videreuddannes.
  • At der er plads til forskellighed, der giver plads til børnenes forskellige kompetencer.
  • At vi opnår en mobbefri børnekultur i Dragør.
  • At Dragørs daginstitutioner skal have en god normering, da den er afgørende for børnenes trivsel, robusthed og senere skolegang.

Indlæg om Børnepasning

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem... Læs mere

Tak til Køjevængets bestyrelse

Onsdag den 11. november blev der i børneinstitutionen Køjevænget afholdt vælgermøde. Forældrebestyrelsen var initiativtager og ønskede svar på spørgsmålet om, hvordan ser fremtidens institutioner ud... Læs mere