Sport, Fritid og Kultur

Vi ønsker at det skal være muligt at deltage i et aktivt sports og foreningsliv og samtidig sikre kulturens udviklingsmuligheder i kommunen.

Fritids og kulturområdet har været et meget forsømt område i kommunen i de sidste 8 år.

Vi ønsker at det skal være muligt at deltage i et aktivt sports og foreningsliv og samtidig sikre kulturens udviklingsmuligheder i kommunen.

For Konservative er det vigtigt,

  • At der arbejdes for at planerne for udbygning af arealet ved Hollænderhallen kan gennemføres i fornuftige etaper. Arealet ved Hollænderhallen er et naturligt omdrejningspunkt for sport, fritid og kultur i Dragør kommune. Tennis-/multihal bør opføres på Hollænderhalsarealet. 

  • At vi vil værne om vor traditionsrige kulturarv og ønsker fortsat at kommunen støtter vores museer.

  • At vi gennem dialog med foreningerne får udarbejdet en foreningspolitik der kan skaffe de mange foreninger en positiv udvikling i kommunen. I Dragør skal vi hylde det frivillige foreningsarbejde, da det er givende, dannende og udviklende for alle der deltager.

  • At vi vil arbejde for, at der over tid, kommer en svømmehal til byen.

  • At vi udvikler hele området omkring Dragør Søbadeanstalt til at være et område med såvel kulturelle som sportslige aktiviteter i hele sommerhalvåret og hvor der skabes liv og engagement.

  • At vi sikrer en ordentlig badestrand i Dragør

  • At Lokalhistorien prioriteres gennem lokalarkivet, så vi for de efterfølgende generationer kan genfortælle historien om det Dragør som vi alle holder af.

Indlæg om Sport, Fritid og Kultur

Diger og kystudvikling

Kommunernes Landsforening afholdt en 2 dages konference om Teknik og Miljø,og vi var tre politikere af sted fra Dragør. Tidligere miljøminister Connie Hedegaard holdt en... Læs mere

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem... Læs mere

Frivillig fredag 2016

Hyldesten til frivillig- og foreningslivet foregår bag Cafe Espersen, fredag 30/9. Arrangementet er en hyldest til frivillig- og foreningslivet og foregår på havnen bag Cafe... Læs mere

God sommer

Museum Amager Det har været vigtigt for os, at Museum Amager har gode vilkår fremadrettet. Vi skal være stolte af vores museum og det store... Læs mere