Hvad er Konservatisme

Konservatisme er en politisk ideologi baseret på en evolutionær udvikling af et samfund i modsætning til en revolutionær udvikling. Gennem den evolutionære udvikling overlever de gode elementer af et samfund, og de dårlige sorteres fra. 

Konservatismen lægger således vægt på det bestående samfund og dets institutioner, og historien bliver derfor vigtig for den konservative, da man må forstå historien, for at man i nutiden kan skelne mellem de gode bevaringsværdige samfundselementer og de dårlige, der trænger til at blive ændret. 

Konservatismen ser det som mål at bevare fælles værdier som historie, stand, kultur, tradition, slægt og ære, værdier der eksisterer forud for individet. For den konservative har samfundet en pligt til at drage omsorg for dets svage, og samfundets behov for stabilitet og sammenhængskraft vægtes ofte over individets fri udfoldelse.