Veje og trafik

Dragør er en pendler kommune. Mange borgere er afhængige af privatbilisme og/eller den kollektive trafik. Vi skal sikre, at der er plads til begge transportformer, så alle tilgodeses.

Dragør er en pendler kommune. Mange borgere er afhængige af privatbilisme og/eller den kollektive trafik. Vi skal sikre, at der er plads til begge transportformer, så alle tilgodeses. Infrastrukturen skal virke, så det er nemt at pendle mellem hjem og arbejde og til og fra institutioner.

For Konservative er det vigtigt

  • At vi skal sikre lettilgængelig offentlig transport til nærmeste metrostationer.
  • At vi som kommune arbejder for, at der etableres billige parkeringsmuligheder ved Metrostationerne.
  • At de mange spærringer i vængekvartererne revurderes.
  • At der sker en generel styrkelse af trafiksikkerheden ved, at der benyttes hastighedsdæmpende tiltag, der indsnævrer vejene.
  • At der indføres 40 km zone i vængerne og i større boligområder.
  • At der sikres forsvarlige tilkørselsforhold til vores erhvervsområder.
  • At veje, cykelstier og fortove løbende istandsættes.

Indlæg om Veje og Trafik

Husk 50 km/t

Børnene i Dragør er nye i trafikken og de skal kunne færdes sikkert i trafikken. Vi håber at de nyopsatte skilte vil være med til... Læs mere

Trafik

Veje, stier og vedligeholdelse Efterårets regnskyl har for alvor vist sig de seneste uger, og inden længe falder sneen. Det er hårdt for asfaltbelægningerne. Dragørs... Læs mere

Første valgfolder op til kommunalvalget

Konservative er lørdag den 17. august på gaden med vores første valgfolder op til kommunalvalget november 2013. Anledningen er indvielsen af Kongevejen, efter renoveringen. http://dragor.wp.konservative.dk/wp-content/uploads/sites/24/2017/02/Tillykke_folder.pdf