Kenneth Gøtterup

Politisk erfaring og tillidsposter

2014-2017

 • Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget
 • Medlem af Økonomiudvalget
 • Medlem af Social og Sundhedsudvalget
 • Dragør bevaringsnævn
 • Repræsentantskab for Movia
 • Repræsentantskab for HMN
 • Klimapolitisk Forum for Region Hovedstaden

2010-2013

 • Børn, social og sundhedsudvalg
 • Forældrebestyrelse Høgevænget
 • Dragør Bevaringsnævn
 • Lokalarkivråd.

Jeg har været aktiv i Dragør i mange år. I min ungdom aktiv i foreningslivet i Dragør og siden 2000 i det politiske liv i Dragør.

Før jeg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen i 2010 var jeg aktiv i partiforeningsarbejdet med plads i bestyrelsen gennem flere år.

Uddannelse 
2009 

Forvaltningshøjskolens executive  lederuddannelse KIOL 

2009 Master of public policy (administration og ledelse) – Roskilde Universitetscenter
 Målrettet mod effektiv løsning af offentlige styringsproblemer og varetagelse af specialistfunktioner i ministerier, kommuner og i organisationer/institutioner, der arbejder sammen med den offentlige sektor. 
 Specialetitel: Diskursanalyse af begrebet faglig bæredygtighed
2003 Cand.scient.soc. – Ålborg Universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse 
 Specialetitel: Brugerinddragelsens betydning for professionernes selvforståelse 
  
1999 Den Sociale Videreuddannelse – Danmarks Forvaltningshøjskole 
1998 Socialformidler – Danmarks Forvaltningshøjskole 
1994 Samfunds og Metodeudvikling – Danmarks Forvaltningshøjskole 
  
1991 Dansk kommunalkursus 2
1990Dansk kommunalkursus 1 
1990Uddannet assistent/sagsbehandler – Dragør kommune, socialforvaltningen 
1998HMX 
  
  
Erhvervserfaring  
2009-Centerchef i Københavns kommune 
2003-2009Forstander Københavns Amt/Region Hovedstadens Psykiatri 
1992-2003Sagsbehandler i Københavns kommune og fra 1998 projektleder 
1987-2003Først elev på Dragør Rådhus og efterfølgende sagsbehandler i kommunens bistandsafdeling 
  

 
Privat

Jeg er født på Amager og flyttede til Dragør i 1975. Første år boede jeg i Engparken og hele min barndom og ungdom på Solvænget. Jeg var som alle andre unge i Dragør tvunget til at flytte fra byen, da det var umuligt at få noget at bo i som ung. I årene derefter boede jeg i Sundby og et par år på Østerbro indtil jeg 1. februar 1999 flyttede tilbage til Dragør.

Jeg er gift med Signe og har to drenge på 13 og 16 år.

I min fritid er jeg passioneret Kitesurfer og nyder en tur i Øresund både sommer og vinter.

Debatindlæg af Kenneth Gøtterup