Kurt Christensen

Formand

Karsten Molander

Næstformand

Klaus Andresen

Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig

Jerrik Walløe

Webmaster, Bestyrelsesmedlem

Katrine Tholstrup

Bestyrelsesmedlem

Kurt Hansen

Bestyrelsesmedlem

Sanne Birk Christensen

Bestyrelsesmedlem

Uffe Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Lars Bendtsen

Suppleant