Nyt fra Konservative i Dragør

Et godt nytår til alle fra Konservative

Nytårsaften er netop overstået og vi er alle i arbejdstøjet igen. 2017 er også valgår, hvor valgløfterne vil komme i en lind strøm. Konservative vil gerne sige tak for 2016. For de mange dialoger med borgere i alle ender af kommunen, til vores dygtige medarbejdere der hver dag sikrer en... Læs mere

Nyt fra børneområdet

På sidste uges udvalgsmøde i Børn, Fritids og Kulturudvalget blev der truffet flere gode beslutninger på børneområdet. Skolernes pausemønster Pausemønstret i kommunens skoler har gennem en periode været genstand for debat. Det nuværende pausemønster er således, at der er mindst 60 min pause hver dag og det gamle frikvarter som... Læs mere

Tre forskellige men vigtige sager

På seneste kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder har der været forskellige sager, som alle har stor betydning for en lang række borgere. Sagerne bærer også præg af partiernes forskellige holdninger. Tennis hal i villakvarteret Gennem årene har et bredt flertal i kommunalbestyrelsen, undtagen Konservative og Liberal Alliance, give tilladelse til flere tennisbaner... Læs mere

Uheldig beslutning om supermarked på Møllevej

I februar stemte et flertal for et nyt supermarkedsprojekt på Møllevej, men en del af dette flertal undlod primo oktober at stemme for den nødvendige lokalplan, for at muliggøre projektet. Ole H Hansen, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har begge gange stemt imod projektet. Vi ser på kort og... Læs mere

Boliger og Tennis

Endnu et budget for de kommende fire år er vedtaget af Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og DF. Fire forligspartier der evner at indgå kompromis for at opnå resultater. Et tema har ikke været behandlet og det er den kommende boligudvikling i Dragør. Skal der bygges flere boliger, hvor skal de ligge,... Læs mere

Budgettale 2017-2020

Ved sidste års budgettale startede jeg med at læse et tlf. nr. op. Det vakte her i salen en del undren, indtil det gik op for alle, at det var nummeret til indenrigsministeren. Konservative sagde sidste år, at vores økonomi overordnet er god, men vi som kommune er voldsomt presset... Læs mere

Frivillig fredag 2016

Hyldesten til frivillig- og foreningslivet foregår bag Cafe Espersen, fredag 30/9. Arrangementet er en hyldest til frivillig- og foreningslivet og foregår på havnen bag Cafe Espersen, hvor der vil være scene, aktiviteter og pavilloner fra klokken 15.30 til 19.00. Senest onsdagen inden skal du bestille mad (150 kr) ved at... Læs mere

Stop vanvidsudligningen, lovændring nu!

I vores samfund anerkender vi behovet for at hjælpe de som har behov for det. Dette er essensen i det velfærdssamfund, som danskerne vægter så højt. For hvem er ikke enig i at man skal give en hjælpende hånd til dem der har behov? Der er dog grænser for hjælpen,... Læs mere