Nyt fra Konservative i Dragør

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har indsamlet oplysninger fra landets kommuner om skoleøkonomi i regnskab 2016. Det er ECO-nøgletal, der bygger på  Danmarks Statistikbank, som danner grundlag for sammenligning mellem forskellige kommunegrupperinger. KORA er i øvrigt blevet fusioneret med SFI og hedder nu VIVE.... Læs mere

Pressemeddelelse – Lukas Søgaard ny kandidat til KV17

Den Konservative vælgerforening i Dragør har fået endnu en ny ung kandidat på listen til det kommende kommunalvalg. I april 2017 stillede Konservative med et stærkt kandidathold. Nu tilslutter den unge Dragør borger Lukas Søgaard sig til listen og opstiller som ung kandidat for det Konservative Folkeparti i Dragør. Lukas... Læs mere

Ekstra ressourcer til skolerne

August måneds møde Børne- Fritids og Kulturudvalget er færdigt. I dag var der en drøftelse af, hvordan der kan tildeles midler til skolerne til brug i de klasser der har særlige udfordringer. Skolelederne har selv peget på at de samlet kan have brug for ca 6 stillinger til brug for... Læs mere

Dragør skal have en stærk stemme i Regionsrådet

21. november 2017 er der valg til Regionsrådet. Ud over at stille op til kommunalbestyrelsen i Dragør stiller jeg stiller jeg også op til Regionsrådet. Som den mindste kommune i Region Hovedstaden har Dragør brug for en stærk stemme i Regionen så Dragør og Tårnbys borgere kan tilgodeses i Regionsarbejdet.... Læs mere

Hvordan løses de trafikale problemer på kystvejen?

Siden foråret 2016 har der periodevis været store problemer med trafikafviklingen på Kystvejen. Som borgere i Dragør holder vi i kø for at komme ud af vores by og ramme enten motorsvejsnettet eller Amager Strandvej. Dragør har to primære veje ud af byen, Englands og Kystvejen og langt de fleste... Læs mere

Sikring mod tyveri

P/F Maglebylund ansøgte oktober 2015 Dragør Kommune om at aflåse Slørvej for indkørsel i vinterhalvåret på grund af problemer med tyve i kassevogne, der tømmer de tomme havehuse. P/F anførte selv, at myndigheder samt gående og cyklende stadig skulle have uhindret adgang ad Slørvej. Det ville dermed ikke påvirke Dragørs... Læs mere

Kan lufthavnens naboer bære væksten?

Et guldæg for Staten Der hersker ingen tvivl om at den privatejede Kastrup Lufthavn (CPH) er vigtig for Danmark;  for erhvervslivet, turismen, udviklingen i hovedstadsområdet, men sandelig også for aktionærerne. Lufthavnen er desuden Danmarks største arbejdsplads, og når den bliver endnu større betyder det mange nye arbejdspladser. CPH har i... Læs mere

Pressemeddelse om skolerne

PRESSEMEDDELELSE Der er mellem Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i Dragør kommune indgået en aftale om at se på mulighederne for at nedbringe klassekvotienten i kommunens skolevæsen, samt tilføre flere midler til klasser der periodevis kan have forskellige udfordringer. I konstitueringsaftalen er der indgået aftale om, at det tilstræbes at... Læs mere