Nyt fra Konservative i Dragør

Erhverv og Turisme

Lad os skabe en bedre sammenhæng mellem erhvervslivet og turismen I Dragør er vi beriget ved at vi har et meget aktivt Erhvervsråd og et meget aktivt turistråd. Begge drevet af frivillige kræfter. Men spørgsmålet er, om vi er gode nok til som kommune, at få det bedste ud af... Læs mere

Tryghed i trafikken

Trafiksikkerhed specielt omkring skolerne er et evigt tema, og vi bliver aldrig færdige med hverken at skabe forbedringer eller debattere emnet. Dragør har i de forgangne fire år foretaget en trafiksikkerhedsundersøgelse og begyndt en investeringsrække. Vores anlægsbudget er samtidig spændt til bristepunktet, begrænset af regeringens loft. O har senest fremsat... Læs mere

Budgettale 2018

Konservatives budgettale ved budgetvedtagelsen 2018-2021, den 5. oktober 2018 Af Kenneth Gøtterup Den årlige budgetvedtagelse er altid noget særligt. Vi sætter retningen for det kommende år og som politikere står vi på mål for vores beslutninger. I et valgår er der altid lidt ekstra spænding om budgetvedtagelsen og hårdt slående... Læs mere

Status på skoleområdet

Status på skoleområdet Skoleområdet er løbende til debat. På næsten ethvert Børn, Fritids- og Kulturudvalgsmøde har vi sager, der har en relation til skolen, og på Facebook er der også en livlig debat om Dragørs folkeskoler. Som formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget vil jeg derfor gerne give en status... Læs mere

Et godt konservativt budget

Sidste tirsdag blev der indgået budgetforlig mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre  og DF for årene 2018-2021. Budgettet er på mange områder et godt Konservativt budget. Det giver arbejdsro for alle kommunens dygtige medarbejdere, sikrer vores nuværende serviceniveau og er Dragør bruger ikke flere penge end vi tjener, og Dragør har samtidig... Læs mere

Budgetaftale 2018 er indgået

Fire års godt samarbejde mellem Konservative, Venstre, DF og Socialdemokraterne er endt med, at vi også i valgåret har lavet budgetforlig med hinanden. Konservative er meget tilfreds med, at det igen år er lykkedes at friholde vores børneområde for besparelser, ligesom vi styrker ældreområdet og sikrer de kulturelle arrangementer i... Læs mere

Ny udvikling på den gamle værftsgrund

Konservative ønsker ny udvikling i havnens vestlige byggefelt I denne måned tager kommunalbestyrelsen stilling til, hvordan det vestlige byggefelt skal udvikles. Vi har gennem det sidste år, behandlet sagerne om det østlige byggefelt, hvor det er besluttet at lave en ny erhvervsudvikling med flytning af Cafe Espersen og Dragør Bådeværft.... Læs mere