Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Dragør. Læs vores læserbreve og vær selv med til at bestemme politikken. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Dragør, Danmark og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Deltag i debatten online

Kontakt din vælgerforening

Kurt Christensen

Formand

Karsten Molander

Næstformand

Klaus Andresen

Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig

Kenneth Gøtterup

Gruppeformand, Byrådsmedlem

Jerrik Walløe

Byrådsmedlem, Webmaster, Bestyrelsesmedlem

Katrine Tholstrup

Bestyrelsesmedlem

Kurt Hansen

Bestyrelsesmedlem

Sanne Birk Christensen

Bestyrelsesmedlem

Uffe Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Lars Bendtsen

Suppleant

Centrale mærkesager